Jureka är en allmännyttig ideell stiftelse som drivs helt utan vinstintresse och är partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen grundades år 2006 av Michael Axberg och advokaten Magnus Ekberg.

Efter Magnus Ekbergs bortgång år 2014 har Stiftelsens nya styrelse beslutat att fortsätta på inslagen väg med att förvalta och bevara det som är unikt med webbplatsen Jureka d.v.s. fortsätta utvecklingen av en gratis webbtjänst med information som i första hand riktar sig till den breda allmänhet som söker information om juridik, ekonomi och EU-frågor.

 

Lagar och förordningar påverkar nästan allt det vi gör, men för de flesta är rättssystemet ändå något avlägset och främmande. Därför har Stiftelsen Jureka som mål att presentera allt detta på ett så enkelt och begripligt sätt som möjligt på webbtjänsten Jureka.

Webbtjänsten Jureka startade 1998 som en del av ett examensarbete och har därefter byggts upp och utvecklats tack vare frivilliga insatser och bidrag från användare. Webbtjänsten har som mål att hjälpa den breda allmänhet som söker information om juridik, ekonomi och EU-frågor så att de lättare får fram den information de behöver.